Usluge i paketi

Pomoć u kući uključuje sljedeće usluge:

 • čišćenje i pospremanje (pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja i dr.)
 • odlazak u nabavu
 • plaćanje računa i obavljanje sličnih usluga
 • pomoć u osobnoj higijeni (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • pomoć u hranjenju
 • nabava i kontrola lijekova
 • druženje i razgovor
 • održavanje okućnice
 • podrška pri ostvarivanju prava korisnika
 • pratnja i prijevoz liječniku, na groblje i sl.

Dostava obroka

 • kvalitetna jela prilagođena korisnicima, dostava hrane jednom dnevno, vikendom i blagdanom dupli obrok

Financiranje i paketi usluga

PAKET

USLUGA

MJESEČNO

1.

Pomoć u kući 2h/tjedan 400 kn
2. Pomoć u kući 3h/tjedan 600 kn

3.

Topli obrok i dostava (30 obroka)

868 kn

 

Puna cijena mjesečne usluge (paket 2. + paket 3.) iznosi 1.468,00 kn dok mjesečni smještaj i hrana u međimurskim domovima za starije u prosjeku iznose 3.800,00 kn.

Sufinanciranje usluge

Moguće je i smanjenje cijene usluga Centra

 • ovisno o sufinaciranju vašeg grada/ vaše općine
 • preko sufinanciranja iz Fonda solidarnosti Centra za pomoć u kući

Za mogućnosti sufinaciranja pitajte kod ugovaranja usluge.

Centar je neprofitna ustanova socijalne skrbi.

Cijene usluga pokrivaju realne troškove plaća i resursa potrebnih za izvođenje usluga (gorivo, sredstva za čišćenje i sl.)