Međimurska županija

medjimurska_zupanija

Međimurska županija smještena je na samom sjeverozapadu Hrvatske, te je prostorno najmanja hrvatska regija. Na 725 četvornih kilometara prema Popisu stanovništva iz 2011. godine živi 113.804 stanovnika. Administrativno središte Međimurske županije je Grad Čakovec. Izvršnu vlast u Međimurskoj županiji čine župan i dvoje zamjenika. Predstavničko tijelo je Skupština Međimurske županije koju čine 42 vijećnika izabranih na lokalnim izborima.

Kao jedinica regionalne samouprave, Međimurska županija obavlja poslove iz područja obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture te planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

http://www.medjimurska-zupanija.hr

Autonomni centar – ACT

act_logo

Autonomni centar – ACT je udruga građana koja informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju civilnoga društva, eko-društvene ekonomije te slobodne kulture i društveno angažirane umjetnosti.

ACT-ova vizija je društvo s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode.
http://actnow.hr