O Centru

Centar za pomoć u kući Međimurske županije je neprofitna ustanova socijalne skrbi koja se osniva zajedničkom inicijativom privatnog i javnog sektora za pružanje sljedećih usluga: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starih i nemoćnih osoba.

Temeljne  organizacijske  vrijednosti  su:

– razumijevanje
– pravednost
– iskrenost
– povjerenje
– solidarnost
– dosljednost
– odgovornost

 Izjava o misiji

Centar za pomoć u kući Međimurske županije je ustanova koja odgovorno, kvalitetno i s povjerenjem zadovoljava osnovne životne potrebe starijih i nemoćnih osoba kroz izravan rad u njihovim domovima te poboljšava kvalitetu njihovih života.

Izjava o viziji

Održivo, sigurno i podržavajuće/tolerantno društvo u kojem su kroz adekvatan sustav socijalnih usluga zadovoljene sve osnovne potrebe i interesi članova/ica lokalne zajednice.

 Strateški ciljevi

  • Osigurati organizacijsku i financijsku stabilnost/održivost organizacije.
  • Razviti sustav kontinuiranog praćenja potreba i interesa starih i nemoćnih osoba u lokalnoj zajednici.
  • Razvoj novih programa i usluga Centra. Širenje mreže usluga.
  • Razviti programe za aktivno uključivanje građana u program solidarnosti.
  • Razviti strategiju i sustav informiranja i edukacije korisnika, medija i javnosti o programima/uslugama Centra i aktivnom starenju.
  • Održavati postojeća i razviti nova partnerstva i suradnje.
  • Pratiti i utjecati na razvoj i implementaciju strategija i planova (policy aktivnosti).


Centar je neprofitna ustanova socijalne skrbi.

Cijene usluga pokrivaju realne troškove plaća i resursa potrebnih za izvođenje usluga (gorivo, sredstva za čišćenje i sl.)