Projekt Evo me!

Centar za pomoć u kući Međimurske županije nositelj je projekta Evo me! kojemu je glavni cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama, pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije. Ovaj cilj planira se ostvariti kroz stručnu edukaciju i zapošljavanje 12 žena, na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju.

Osnovne informacije o projektu nalaze se u nastavku.

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Program: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pozivni natječaj: Zaželi – program zapošljavanja žena

Naziv projekta: Evo me!

Vrijednost projekta: 1.633.043,17 HRK (bespovratna sredstva)
Udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 85% (1.388.086,69 HRK), a Republika Hrvatska sufinancira 15% (244.956,48 HRK)

Trajanje projekta: 30. svibanj 2018. – 30. studeni 2020. (30 mjeseci)

Sažetak projekta:
Projekt Evo me! uključuje žene u nepovoljnom položaju na tržište rada, kroz edukaciju i rad s krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć i podršku u svakodnevnom životu. Kroz projekt će se educirati i zaposliti 12 žena s područja općina partnera. Pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima (osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju, invalidne osobe) te tako povećati razinu kvalitete njihovog života.

Ciljevi projekta:
Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije.
Povećanje radnog potencijala uključenih žena kroz stručnu edukaciju za koju će primiti javnu ispravu o osposobljenosti.
Socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju.

Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta bit će zaposleno ukupno 12 različitih žena pripadnica ciljane skupine, svaka na razdoblje od 12 mjeseci, u dva ciklusa po 6 žena.
Svaka zaposlena žena pružat će uslugu potpore i podrške za najmanje 4 krajnja korisnika.
Sve žene pohađat će i završiti stručnu edukaciju za koju će primiti javnu ispravu.

Područje provedbe projekta:
Općina Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec
Općina Kotoriba
Općina Pribislavec
Općina Sveta Marija

Ciljane skupine žena:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s područja provedbe projekta, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina i žene koje spadaju u ranjive skupine.

Krajnji korisnici projekta:
Osobe starije životne dobi
Osobe u nepovoljnom položaju
Osobe s invaliditetom

Nositelj projekta: Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Partneri projekta:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
Centar za socijalnu skrb Čakovec
Općina Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec
Općina Kotoriba
Općina Pribislavec
Općina Sveta Marija

Kontakt informacije
Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
www.pomocukuci-mz.eu
projekt@pomocukuci-mz.eu
Info telefon: +385 99 339 1848
Odgovorna osoba za projekt: Marija Maček


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objavljenog članka je isključiva odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.