Podrška ciljanoj skupini u radu s krajnjim korisnicima

16.01.2019.

U prostorijama Centra za pomoć u kući Međimurske županije održao se sastanak s ciljanom skupinom žena – zaposlenica na projektu Evo me! UP.02.1.1.05.0113. financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Osim podrške koja se pruža krajnjim korisnicima projekta, podršku dobiva i ciljana skupina koja se trenutno priprema za edukacije. Sve naše zaposlenice polaziti će tečaj za gerontodomaćice, gdje će biti osposobljene za rad sa starijim i nemoćnim osobama, te će za tu edukaciju primiti i službenu ispravu. Sastanak je vodila voditeljica projekta Lana Zvošec koja je odgovorila na mnogobrojna pitanja ciljane skupine o radu sa starijim osobama. Tijekom veljače, djelatnice će obaviti sve potrebne pripreme za upis na edukaciju, dok će s ožujkom krenuti na teorijski dio tečaja.

Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.