ODRŽAN OKRUGLI STOL

Okrugli stol sa temom “Mogućnosti zapošljavanja za žene na današnjem tržištu rada”, održan je 29.09.2020. godine, u prostorima Međimurske županije.

Nakon uvodnih pozdrava župana Matije Posavca, ravnateljice Centra za pomoć u kući Međimurske županije Frane Lane Kanoti, voditeljica projekta Marijana Breški predstavila je projekt “Evo me” i temu današnjeg Okruglog stola. Projekt “Evo me” posebni naglasak stavlja na zapošljavanje teže zapošljivih skupina, žena iznad 50 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom. Tijekom projekta zaposleno je 8 žena na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama. Poslove pomoći u kući obavljaju u svojim lokalnim zajednicama pa im nije potreban prijevoz na posao ili eventualno položen vozači ispit. Sve djelatnice prošle su formalne i neformalne edukacije. Neformalne su uključivale “Uvođenje u posao” i “Kako pronaći i zadržati posao”. Formalne edukacije uključuju tečaj za poslove gerontodomaćice, tečaj za poslove maserke i tečaj za njegovatelja. Sve edukacije planirane su u skladu sa željama i mogućnostima djelatnica. Iskustva su izrazito pozitivna, kako sa strane krajnjih korisnika tako i djelatnica. Općine partneri ističu kako su tijekom cijelog projekta imali samo pozitivne reakcije krajnjih korisnika. Sve djelatnice izrazile su želju rada u nastavku projekta, a korisnici više ne mogu zamisliti svoj život bez podrške i pomoći.Detaljnije o mogućnostima zapošljavanja za žene preko projekata te posebnih mjera HZZ-a, predstavila je gđa Blaženka Dasović. ističe kako se programom Zaželi povećala zapošljivost žena jer je vidljivo da i nakon isteka projekta, preko 80% žena je u radnom odnosu.Iskustvo rada na projektu Evo me i značaj edukacije predstavila je gerontodomaćica Vlasta Bradač. Njeno područje rada je općina Kotoriba a korisnici skoro svi stariji od 80 godina. Nakon rasprave zaključujemo da su djelatnicama povećane mogućnosti zapošljavanja jer su educirane, osnažene i aktivne.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.