OBAVIJEST O GODIŠNJIM ODMORIMA

Poštovani korisnici usluga pomoći u kući u sklopu projekta Evo me! Obavještavamo Vas da će gerontodomaćice koristiti godišnji odmor u ukupnom trajanju od 10 radnih dan.

Raspored korištenja je sljedeći:

Kotoriba 23.03.-03.04.2020.

Donja Dubrava 06.04.-20.04.2020.

Sveta Marija 20.04.-04.05.2020.

Donji Vidovec 20.04.-04.05.2020.

Pribislavec 06.04.-20.04. i u periodu 20.04.-04.05.2020. budući da su dvije gerontodomaćice iz općine Pribislavec.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.