Obavijest o godišnjem odmoru

Vrijedne gerontodomaćice projekta Evo me! sa područja općina Pribislavec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, koristit će GODIŠNJI ODMOR u razdoblju od 23.12.2019. do 06.01.2020.