NORMALIZACIJA OBAVLJANJA USLUGE POMOĆI U KUĆI

Nakon dužeg razdoblja pridržavanja mjera distanciranja u obavljanju poslova pomoći u kući, u sklopu projekta Evo me! uspostavlja se uobičajeni rad sa krajnjim korisnicima. Uz poslove podrške kroz razgovor, dostave lijekova, namirnica, sada se obavlja i čišćenje kućanstava te pomoć kod osobne higijene. Zahvaljujući velikom trudu gerontodomaćica krajnji korisnici nisu bili izolirani tijekom epidemije corona virusa. Dostavljani su im lijekovi i namirnice te obavljano sve što im je u tom trenutku bilo potrebno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.