Natječaj za prijem u radni odnos u sklopu projekta “Evo me”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi – Program zapošljavanja žena“, projekt„Evo me!“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0113, Centar za pomoć u kući Međimurske županije raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u sklopu projekta „Evo me!“

djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Uvjeti: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost imaju sljedeće osobe:

  • žene starije od 50 godina
  • žene iz različitih ranjivih skupina (žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)
  • osobe s područja provedbe projekta
  • dugotrajno nezaposlene žene

  Opis poslova:

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.),
  • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovor i druženje te
  • uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne
  • redovita komunikacija s voditeljem projekta

  Podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će djelatnicama biti osiguran od strane Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

  Broj traženih djelatnica: sveukupno 6 osoba, od toga:

  • Općina Pribislavec: 2 žene
  • Općina Donja Dubrava: 1 žena
  • Općina Donji Vidovec: 1 žena
  • Općina Kotoriba: 1 žena
  • Općina Sveta Marija: 1 žena

  Planirani početak rada:  1. rujan 2018.
  Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci, s 3 mjeseca probnog roka.

  Mjesto rada:
  Općina Donja Dubrava
  Općina Donji Vidovec
  Općina Kotoriba
  Općina Pribislavec
  Općina Sveta Marija

  Naknada za prijevoz: Bez naknade

  Iznos plaće: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.

  Način prijave: Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu: Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec.

  Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava je 31. srpanj 2018.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

  Prijavi na natječaj je potrebno priložiti:

  • Životopis,
  • Preslika osobne iskaznice,
  • Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena
  • Popunjeni i potpisani obrazac prijave za natječaj

  Obrazac prijave može se preuzeti u uredu Centra za pomoć u kući, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec (radnim danom od 8,00 do 15,00 sati), na web stranici www.pomocukuci-mz.eu (ispod teksta natječaja) te u uredima Općina Pribislavec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija.

  O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene do 31.08.2018.

  Dokumentacija se ne vraća!

  Prijavnica_EVO ME_žene

   


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.