NATJEČAJ ZA JAVNU NABAVU

Predmet nabave: Priprema gotovih obroka za Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj:90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za pomoć u kući Međimurske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).