Stručni članci

Što je gerontologija

Kao odgovor na progresivno povećanje broja ljudi starije životne dobi i spoznaju kako predstavljaju ranjivu i specifičnu skupinu, nastala je gerontologija. Gerontologija (grčki: geron = starac, logos = znanost) je znanstvena disciplina koja proučava starenje...

Stručni članci

Starenje i starost

Starenje je prirodan i ireverzibilan fiziološki proces, koji se od pojedinca do pojedinca razlikuje. Proces započinje rođenjem i traje do smrti. Kako se pojedinac razvija, tako i stari. To su dva procesa koja se odvijaju istovremeno. Osoba može biti sve mudrija i zrelija, a istovremeno sve ...