Centar upisan u Upisnik ustanova socijalne skrbi

Centar za pomoć u kući Međimurske županije upisan je dana 24. srpnja 2014. godine u Upisnik ustanova socijalne skrbi Ministarstva socijelne politike i mladih, pod matičnim brojem MBU 0300-0025.

Zadovoljavanjem uvjeta propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, Centar je započeo sa radom sa korisnicima od 25. srpnja 2014.