ZAPOŠLJAVAMO – PROJEKT EVO ME 2!

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da u sklopu projekta Evo me 2! za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, zapošljavamo 11 djelatnica na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama. Rad obuhvaća terenski rad na području općina Pribislavec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba, Belica i Goričan.

Uvjeti: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opis poslova: pomoć u potpora starijim i nemoćnim osobama (detalji u natječaju)

Broj traženih djelatnica: sveukupno 11 osoba, od toga:

  • Općina Pribislavec: 2 žene
  • Općina Donja Dubrava: 2 žene
  • Općina Donji Vidovec: 1 žena
  • Općina Kotoriba: 2 žene
  • Općina Sveta Marija: 2 žene
  • Općina Goričan: 1 žena
  • Općina Belica: 1 žena

Planirani početak rada:  1. prosinac 2020.

Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci, s 3 mjeseca probnog roka. Prijavi na natječaj je potrebno priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice, preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena i popunjeni i potpisani obrazac prijave za natječaj.

Prijave se dostavljaju poštom, na adresu: Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec.  

Link za natječaj:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110155205

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.