Započelo osposobljavanje žena za poslove gerontodomaćice

U ponedjeljak, 04.03.2019. je u Čakovcu započelo osposobljavanje žena za poslove gerontodomaćice a sve u sklopu projekta „Evo me!“ kojeg provodi Centar za pomoć u kući Međimurske županije.

Vrijednost projekta je 1.633.043,17 HRK. Europski socijalni fond sufinancira 85% (1.388.086,69 HRK), a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 15% (244.956,48 HRK) ukupnog iznosa.

Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb te općine Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava i Pribislavec.

Program će pohađati šest zaposlenica koje se u sklopu projekta brinu o ukupno 63 korisnika s područja partnerskih općina. Program provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, a od polaznica se očekuje da po završetku programa znaju prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, higijene i čišćenja stambenog prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Polaznicama se na početku obratila voditeljica projekta Evo me! Lana Zvošec, a ispred POU Čakovec obratio se ravnatelj Mario Zamuda.

Djelatnice na projektu Evo me!
Voditeljica projekta Evo me! – Lana Zvošec
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.