Raspisani natječaj za radno mjesto njegovatelj/ica

Centar za pomoć u kući Međimurske županije, 31.8.2020. raspisuje natječaj za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za  njegovatelja/icu – 1 osoba, s mogućnošću zaposlenja na neodređeno

Opis posla:

*Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u njihovom domu, dostava toplih obroka u kuće korisnika (prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN157/13)
*Pružanje njege starijim i nemoćnim osobama 
*Upravljanje službenim vozilom za potrebe rada Centra
*Rad u smjenama
*Vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne
*Redovita komunikacija sa suradnicima i ravnateljicom
*Informiranje o Centru i uslugama Centra

UVJETI:

*stručna sprema: završena srednja škola
*zdravstvena (psihofizička) sposobnost za obavljanje poslova
*aktivan/a vozač/ica B kategorije
*potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseca
*poznavanje problematike vezane uz starenje i treću dob
*povjerljivost, strpljivost, empatija
*snalažljivost u novom okruženju
*predanost radu

PREDNOSTI:

*završen tečaj za njegovatelja/icu
*iskustvo u radu sa starijim i nemoćnim osobama na poslovima pomoći u kući i njege starijih nemoćnih osoba
*posjedovanje sanitarne knjižice za rukovanje hranom

OSTALE INFORMACIJE:

*planirani početak rada: 10.9.2020.
*geografsko područje rada: Međimurska županija
*Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
*preslika osobne iskaznice
*životopis
*dokaz o završenoj stručnoj spremi, diploma (preslika)
*uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6. mjeseci)
*liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova (od liječnika obiteljske medicine)
*preslika vozačke dozvole
*preporuku (ako postoji)
*dokaz o radu sa starijim osobama (ukoliko postoji)
*motivacijsko pismo (1 kartica teksta/1 stranica teksta)

Rok za podnošenje prijave je 8.9.2020. do 12:00 sati

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu:
Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr. Ivana Novaka 38
40 000 Čakovec
S naznakom: “ za natječaj za radno mjesto njegovatelj/ica”

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije do 30.9.2020.

Dokumentacija se ne vraća.