OTVOREN NATJEČAJ ZA JAVNU NABAVU

17. srpnja 2020.

Predmet nabave: Priprema gotovih obroka za Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za pomoć u kući Međimurske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na sljedećem linku.

Elektronički oglasnik javne nabave – broj objave: 2020/S 0F2-0026536