Održan 2. sastanak partnera

Dana 9.8.2018. u prostorima Centra za pomoć u kući Međimurske županije, održan je drugi sastanak partnera vezano za provedbu projekta Evo me!

Teme dnevnog reda bile su potpisivanje partnerskog sporazuma, selekcija žena za projekt, identifikacija krajnjih korisnika i promocija projekta. Sve projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom.

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.