Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 166. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 99/15,52/16, 16/17,130/17), članka 8., st. 2. Ugovora o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije te članka 9. Statuta Centra za pomoć u kući Međimurske županije, Povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Međimurske županije, 29. siječnja 2021. raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Međimurske županije (m/ž)

Uvjeti:

– hrvatski državljanin,
– najmanje srednja stručna sprema
– nepostojanje zapreka iz čl. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
– najmanje 5 godina rada na upravljačkim funkcijama u neprofitnim organizacijama,
– najmanje 2 godine iskustava rada na programima i projektima usmjerenim poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,
– izvrsno poznavanje poslovnih funkcija, izražene upravljačke vještine,
– izražene analitičke vještine, kritičko i kreativno razmišljanje,
– napredno korištenje računala i alata,
– vozački ispit B kategorije, aktivni vozač.

Prednosti:

– dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja socijalno skrbi,
– opća znanja o razvoju i pružanju socijalnih usluga
– iskustvo u zagovaranju ciljeva i politika iz područja socijalne skrbi
– poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,
– plan rada za mandatsko razdoblje,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
– dokaz o državljanstvu – domovnica,
– izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi prema čl. 213., st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (u nastavku)

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine, a ugovor o radu se sklapa na puno radno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 6.2.2021. do 23:59 sati.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova ravnatelja. Kandidati će biti obaviješteni pet dana prije provjere znanja o terminu održavanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti do 6.2.2021. do 23:59 sati na adresu:

Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
uz napomenu: „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava.

Objava 28/1/2021