Djelatnicama uručena uvjerenja o osposobljavanju

28. lipanj 2019.
Jedan posebno svečani trenutak obilježio je dan vrijednim gerontodomaćicama. Nakon uspješno obavljenog osposobljavanja za gerontodomaćice, djelatnicama projekta Evo me! uručena su uvjerenja o osposobljavanju. Šest djelatnica Centra za pomoć u kući Međimurske županije, koje se u sklopu projekta Evo me! brinu o ukupno 59 starijih i nemoćnih korisnika uspješno su završile edukaciju. Program provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, a od polaznica su naučile kako prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, kako prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, čišćenja stambenog prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.
Projekt Evo me! provodi se u sklopu programa „Zaželi“ a glavni cilj mu je educirati i zaposliti što veći broj žena iz teško zapošljive skupine, te im tako omogućiti povratak u radni okolinu. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb te općine Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava i Pribislavec.
Vrijednost projekta je 1.633.043,17 kuna. Europski socijalni fond sufinancira ga 85% (1.388.086,69 kuna ), a Republika Hrvatska 15% (244.956,48 kuna) ukupnog iznosa.
Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda, voditeljica projekta Evo me! Marijana Breški te djelatnice Mira Hudin, Vlasta Bradač, Đurđica Mustač, Ivanka Jurak, Kristina Golub, Ivanka Hajdarović
Djelatnica Mira Hudin i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Djelatnica Ivanka Hajdarović i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Djelatnica Ivanka Jurak i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Djelatnica Kristina Golub i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Djelatnica Đurđica Mustač i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Djelatnica Vlasta Bradač i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.