Osnivanje Centra za pomoć u kući Međimurske županije

Dana 31.12.2013. osnovan je Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Osnivači centra su Međimurska županija i Autonomni centar – ACT. Djelatnosti centra su: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.