Natječaj za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa za voditelja/icu projekta

Centar za pomoć u kući Međimurske županije, 29.05.2018. raspisuje natječaj za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za voditelja/icu projekta – (od 15.6.2018.-15.3.2019.), s mogućnošću nastavka zaposlenja na neodređeno.

 

ZADACI I ODGOVORNOSTI:

 • prikupljanje sredstava i priprema projektnih prijedloga za EU fondove i druge donatore i sponzore
 • razvoj novih usluga ustanove na tržištu
 • koordinacija i praćenje projekata na dnevnoj razini
 • vođenje i motiviranje tima, upravljanje tokovima informacija
 • planiranje i upravljanje produkcijom rezultata, odgovornost za cjelokupni progres projekta i upotrebu resursa te iniciranje korektivnih radnji
 • postavljanje i upravljanje projektnim procedurama – upravljanje rizicima, kontrola neplaniranih pojava, kontrola promjena, upravljanje rezultatima i kvalitetom, komunikacija
 • izvještavanje statusa projekta (aktivnosti i financije), neplaniranih pojava i naučenih lekcija ravnateljici i donatorima
 • izvršavanje proračuna projekta, odgovornost za apsorpciju sredstava od donatora i prihvatljivost izdataka
 • komunikacija s donatorima i drugim dionicima projekata
 • promocija projekata i djelatnosti ustanove kreiranjem sadržaja za web, medije i promotivne materijale, medijskim istupima, sudjelovanjem na konferencijama i sl.
 • vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne.
 • redovita komunikacija sa suradnicima i ravnateljicom
 • informiranje o Centru i uslugama Centra za pomoć u kući MŽ

 

UVJETI:

 • minimalno VŠS
 • najmanje 3 godine praktičnog iskustva u upravljanju projektima ili vođenju timova
 • izražene analitičke vještine, kritičko i kreativno razmišljanje
 • napredno korištenje računala (oblikovanje teksta, tablične kalkulacije, prezentacije, društvene mreže)
 • engleski jezik minimalno B2 razina
 • aktivno korištenje osobnog vozila

 

PREDNOSTI:

 • iskustvo u korištenju sredstava iz fondova, iskustvo u radu sa skupinama u nepovoljnom položaju

 

OSTALE INFORMACIJE:

 • planirani početak rada: 15.lipanj 2018.
 • geografsko područje rada: Međimurska županija
 • Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme – 9 mjeseci. Od toga 3 mjeseca probni rad.
 • fiksna plaća u ukupnom iznosu (bruto 2 s prijevozom na posao) od 12.500,00 kn.

 

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi, diploma (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6. mjeseci)
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova (od liječnika obiteljske medicine)
 • preslika vozačke dozvole
 • preporuku (ako postoji)
 • dokaz o radu sa starijim osobama (ukoliko postoji)
 • motivacijsko pismo (1 kartica teksta/1 stranica teksta)

 

Rok za podnošenje prijave je 08.lipnja 2018. do 12 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju pismenim putem na adresu:

Centar za pomoć u kući Međimurske županije,
Dr.Ivana Novaka 38,
40 000 Čakovec
S naznakom: “ za natječaj za radno mjesto voditelj/ica projekta”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije do 30.lipnja 2018.

Dokumentacija se ne vraća!

Lana Zvošec, ravnateljica