Natječaj za radno mjesto

Centar za pomoć u kući Međimurske županije, 15.04.2014. raspisuje natječaj za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za gerontodomaćina/icu, 1 izvršitelj /ica

OPIS POSLA:

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

*Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u njihovom domu i dostava toplih obroka u kuće korisnika (prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN157/13)

*Rad u smjenama prema potrebama korisnika

*Upravljanje službenim vozilom za potrebe rada Centra

*Vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne

*redovita komunikacija sa suradnicima i ravnateljem

*rad prema smjernicama ravnatelja i u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnicima

*informiranje o Centru i uslugama Centra

*suradnja sa Centrom za socijalnu skrb

 UVJETI:

*stručna sprema: najmanje SSS

*završen verificirani tečaj za gerontodomaćina/icu sa pripadajućom praksom (upis u e-knjižicu)

* zdravstvena (psihofizička) sposobnosti za obavljanje poslova

gerontodomaćina/ice

*potvrda o nekažnjavanju, ne starija od 6 mjeseci

* aktivan/a vozač/ica  B kategorije,

*minimalna IT pismenost i visoka razina pismenosti

*rad u skladu sa načelima socijalne skrbi (ZSS, NN157/13)

*poznavanje problematike vezane za starenje i treću životnu dob

*organizacijske (upravljanje vremenom i aktivnostima) te komunikacijske vještine

*visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu

*povjerljivost

*strpljivost, empatija

*izrazita sposobnost rada u timu

* snalažljivost u novom okruženju

*proaktivan pristup rješavanju izazova i otvorenost (nenasilna komunikacija)

*visoka razina osobne higijene i pedantnost u radu

PREDNOSTI:

*iskustvo u radu sa starijim i nemoćnim osobama

*iskustvo u radu s osobama s invaliditetom i drugim marginaliziranim skupinama

*posjedovanje sanitarne knjižice za rukovanje s hranom

*poznavanje osnova djelovanja neprofitnih i društveno odgovornih organizacija

 OSTALE INFORMACIJE:

*planirani početak rada: svibanj 2014.

*geografsko područje rada: Međimurska županija

*posebne pogodnosti: sigurno i stimulirajuće radno okruženje, mogućnost dodatne edukacije za vrijeme radnog odnosa

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

*životopis,

*dokaz o završenoj stručnoj spremi, diploma (preslika)

*dokaz o završenom verificiranom tečaju za gerontodomaćina/icu (preslika)

*uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

*liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice (od liječnika obiteljske medicine)

*preslika vozačke dozvole

*preporuku (ako postoji)

*dokaz o radu sa starijim i nemoćnim osobama i osobama sa invaliditetom (ukoliko postoji) i

*motivacijsko pismo (1 kartica teksta/ 1 stranica teksta)

 

Rok za podnošenje prijave je 25.04.2014. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju pismenim putem na adresu:

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec

s naznakom “Za natječaj -­radno mjesto gerontodomačin/ica”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije do 30.04.2014.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje